Tagged: רדיו נטו המזרח

0

רדיו נטו עידן המזרח

תחנת הרדיו החלה את דרכה בשנת 2004 כשהזרם המזרחי לא היה כל כך פופולארי כמו היום, מטרת התחנה היה לספק לזמר המזרחי והים תיכוני מקום של כבוד המגיע להם ולא להישאר בשוליים, אט אט...