Tagged: רדיו אינטרנט פרסי

0

רדיו אסאל פרסית להאזנה

רדיו אסאל הוא תחנת רדיו פרסית לקהל הפרסי- איראני היהודי בארץ ישראל, תחנה זו משדרת בשפה הפרסית עדכונים, חדשות ותכניות הכוללים להיטים פרסיים ישנים, נוסטלגיים וחדשים שהכל בפרסית.